Priskategorier


Kan ej köpas: Visa prislista
Kontakta fotografen för anv: Visa prislista
Priser Dokumenterats Bildbank: Visa prislista
Prislista BLF: Visa prislista

Leveransvillkor

Nedladdade bilder får endast användas till vad som avtalats vid beställningen.
Användarrätten tillkommer beställaren först efter att full betalning har erlagts.
Bilderna får inte överlåtas eller upplåtas till annan part.
Vid utökad användning utöver det som angavs vid beställningen krävs fotografens tillstånd, eventuell merkostnad kan tillkomma.

Samtliga priser avser engångspublicering om inget annat anges. Priserna visas i svenska kronor exklusive moms.

I de fall person/varumärke förekommer på bild är det kundens ansvar att tillstånd föreligger för publicering.
Bilder får ej användas i olagliga eller pornografiska sammanhang som kan väcka anstöt eller vara kränkande för de personer som medverkar på bilderna.

Fotografens namn skall alltid anges i nära anslutning till bilden.
Äganderätten tillkommer alltid fotografen.
Bilden skyddas av lagen om upphovsrätt.

Fotograf Katarina Löfgren innehar F-skattsedel.